Trang chủ / Chính sách pháp luật về giới

Chính sách pháp luật về giới

Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em được quy định như thế nào trong Bộ luật Hình sự sửa đổi?

Liên quan đến tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015 đã bổ sung thêm một tội mới: Tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm. Theo thống kê, trong những năm gần đây, trung bình mỗi năm nước …

Xem tiếp »

Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, trẻ em gái là chìa khóa để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững

Thực hiện thành công mục tiêu “Đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, trẻ em gái” vừa là chìa khóa, vừa là mục tiêu, vừa là một phần của giải pháp để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững khác – đó là khẳng …

Xem tiếp »

Bình đẳng về cơ hội cho phụ nữ trong chính sách, pháp luật và thực tiễn

Từ năm 1975, các chương trình phát triển toàn cầu luôn quan tâm đến phụ nữ trong vai trò là tác nhân của sự phát triển với phương châm “không có tiến bộ trong hoàn cảnh của phụ nữ thì không có phát triển xã hội đích thực. Nhân quyền …

Xem tiếp »