Giới thiệu

Giới thiệu về Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Hưng Hà

Thông tin về cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII do Ban tuyên giáo Huyện ủy Hưng Hà phát động, Ban thường vụ Hội LHPN đã ban hành Công văn số 193/CV-BTV ngày 23/02/2024 vv tham gia cuột thi trực tuyến tìm hiểu …

Xem tiếp »

Hội LHPN huyện phối hợp với Viện nghiên cứu vi tảo và dược mỹ phẩm tổ chức hội nghị ra mắt hợp tác xã dược liệu Vân Đài -xã Chí Hòa.

Chiều ngày 21/9/2023, Hội LHPN huyện phối hợp với Viện nghiên cứu vi tảo và dược mỹ phẩm (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) tổ chức hội nghị ra mắt hợp tác xã dược liệu Vân đài – xã Chí Hòa. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Hiền, Phó Chủ tịch …

Xem tiếp »

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ và tuyên truyền một số chuyên đề cho cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở

Sáng ngày 19/9/2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ và tuyên truyền một số chuyên đề cho cán bộ Hội Phụ nữ ở cơ sở. Đ/c Đinh Thị The, Huyện ủy viên, …

Xem tiếp »

Hội LHPN xã Bắc Sơn ra mắt mô hình phân loại rác thải tại hộ gia đình và tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường năm 2020

Chiều ngày 18/5/2023, Hội LHPN xã Bắc Sơn ra mắt mô hình “Phân loại rác thải tại hộ gia đình” và tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường năm 2020; Đồng chí Đinh Thị The, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện đã tới dự. Mô hình có 100 …

Xem tiếp »

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tây Đô ra mắt tổ hợp tác “Phụ nữ sản xuất đậu phụ làng Kênh” và tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường năm 2020

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, của Đảng ủy, UBND xã, sáng ngày 18/5/2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tây Đô đã ra mắt tổ hợp tác “Phụ nữ sản xuất đậu phụ làng Kênh” và tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường …

Xem tiếp »

ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ ĐỂ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

Thực hiện kế hoạch số 463/KH-LN ngày 13/4/2023 của Công an-Hội LHPN phụ nữ huyện Hưng Hà phối hợp về phát huy vai trò của Hội LHPN các cấp trong triển khai cuộc vận động  tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện …

Xem tiếp »

Hội LHPN huyện tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật và ra mắt mô hình chi hội phụ nữ đồng hành vượt khó tại xã Minh Khai

         Sáng ngày 20/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hưng Hà tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật  và ra mắt mô hình chi hội phụ nữ đồng hành vượt khó tại xã Minh Khai. Đồng chí Đinh Thị The, Huyện ủy viên, Chủ tịch …

Xem tiếp »

Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ công tác dành cho cán bộ Hội phụ nữ cơ sở năm 2023

Sáng ngày 17/4/2023, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với  Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nâng cao kiến thức sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, …

Xem tiếp »

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Hội LHPN huyện tổ chức hỗ trợ sinh kế cho hộ có hoàn cảnh khó khăn

Chiều ngày 03/4/2023, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Hội LHPN huyện tổ chức hỗ trợ sinh kế cho hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND …

Xem tiếp »

Hội LHPN huyện tổ chức hội nghị chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và nâng cao năng lực cho cán bộ Hội về chương trình mục tiếu quốc gia giảm nghèo.

Chiều ngày 21/12/2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và nâng cao năng lực cho cán bộ Hội về chương trình mục tiếu quốc gia giảm nghèo. Đồng chí …

Xem tiếp »