Thứ Năm , 28/05/2020
Trang chủ / Hệ thống văn bản / Hội LHPN huyện

Hội LHPN huyện

Công văn tuyên truyền phòng chống dịch cúm A (H5N1) trên gia cầm và người

HỘI LHPN HUYỆN HƯNG HÀ BAN THƯỜNG VỤ Số:       /CV -BTV V/v tuyên truyền phòng, chống dịch cúm A(H5N1) trên gia cầm và ở người CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                   …

Xem tiếp »

Công văn về tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân phòng chống cơn bão số 4

HỘI LHPN HUYỆN HƯNG HÀ BAN THƯỜNG VỤ Số: 38/CV – BTV V/v thực hiện Công điện khẩn số 18/CĐ – PCTT của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh …

Xem tiếp »

Công văn của Hội LHPN huyện về tuyên truyền thực hiện Công điện số 06/CĐ – UBND ngày 01/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

HỘI LHPN HUYỆN HƯNG HÀ BAN THƯỜNG VỤ Số: 33 – CV/BTV V/v tuyên truyền phòng chống tái lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông và quảng cáo rao vặt trái phép CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM …

Xem tiếp »

Kế hoạch học tập NGhị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI PHỤ NỮ CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 – 2021   Thực hiện Kế hoạch  số 40/KH– BTV ngày 07/11/2016 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Thái Bình về việc Tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại …

Xem tiếp »

Kế hoạch công tác tuyên truyền, giáo dục năm 2017

KẾ HOẠCH Công tác tuyên truyền, giáo dục năm 2017 Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Hưng Hà lần thứ XV nhiệm kỳ 2016- 2021, căn cứ chương trình công tác …

Xem tiếp »