Chi hội phụ nữ thôn Phú Mỹ, xã Minh Hòa làm tốt công tác xây dựng quỹ Hội

Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng  hoạt động của tổ chức Hội phụ nữ cơ sở” giai đoạn 2012 – 2017, Hội LHPN xã Minh Hòa đã chỉ đạo các chi hội trong toàn xã vận động  hội viên tích cực tham gia xây dựng quỹ Hội đã đạt nhiều kết quả, điển hình là chi hội thôn Phú Mỹ.

Là thôn có địa bàn xa trung tâm xã, chi hội có 95 hội viên. Những năm trước  đây, hoạt động của chi hội  gặp nhiều khó khăn, nhất là tỷ lệ hội viên sinh hoạt chưa cao, quỹ Hội còn thấp. Ban chấp hành Hội LHPN xã Minh Hòa đã tập trung chỉ đạo, hàng quý bố trí các đồng chí ủy viên Ban thường vụ dự sinh hoạt  với chi hội, tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, tham gia xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Từ đó nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ, tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt các kỳ ngày càng cao hơn.

Xác định rõ làm tốt công tác xây dựng quỹ Hội là góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Chi hội đã phát động hội viên xây dựng quỹ  bằng hình thức: chi hội đứng ra đảm nhận cấy trên 10002 ruộng khoán của xã, tổ chức cho chị em lao động tập thể để xây dựng quỹ Hội. Năm 2016, chi hội trích quỹ tổ chức liên hoan toàn thể hội viên với số tiền 15.000.000 đồng và tổ chức các hoạt động khác của chi hội. Hiện nay chi hội có quỹ là 17.200.000đồng, bình quân 180.000đồng/ hội viên.

Từ việc làm tốt công tác xây dựng quỹ Hội, có quỹ hoạt động nên việc thăm hỏi hội viên khi ốm đau, hoạn nạn, tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, sinh hoạt hội viên được đổi mới hơn, hội viên tích cực tham gia sinh hoạt Hội. Tỷ lệ hội viên sinh hoạt thường xuyên đạt trên 90%. Hàng năm chi hội phụ nữ thôn Phú Mỹ được bình xét chi hội đạt vững mạnh xuất sắc.

Hoàng Thị Hải Yến

Chủ tịch Hội LHPN xã Minh Hòa

Trong khoảng

Tin liên quan

Thông tin về cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 …