Thứ Năm , 28/05/2020
Trang chủ / Hệ thống văn bản / Công văn tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trong thời gian tới

Công văn tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trong thời gian tới

HỘI LHPN HUYỆN HƯNG HÀ

BAN THƯỜNG VỤ

 

Số:  36 –  CV/BTV

V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trong thời gian tới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

         Hưng Hà, ngày 16 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: – Hội LHPN 35 xã, thị trấn

       Hội phụ nữ Công an huyện

 

Trong thời gian qua, lợi dụng việc Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 5 thông qua Luật an ninh mạng và xem xét, thảo luận dự thảo Luật đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc (gọi tắt là Luật đặc khu); các thế lực thù địch, phần tử phản động, phần tử cơ hội đã tuyên truyền, xuyên tạc, kích động nhân dân biểu tình, bạo loạn gây mất ổn định tình hình chính trị tại một số địa phương trên cả nước. Tình hình sẽ còn diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch vẫn móc nối  với các đối tượng chống đối trong nước, nhất là thông qua mạng xã hội để lôi kéo, kích động biểu tình chống phá Đảng, Nhà nước.

Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Hội LHPN tỉnh về đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần ổn định an ninh trật tự trong thời gian tới, Ban thường vụ Hội LHPN huyện Hưng Hà đề nghị Hội LHPN xã, thị trấn, Hội phụ nữ công an huyện thực hiện tốt một số nội dung sau

1. Cán bộ chuyên trách Hội LHPN huyện và cán bộ hội chủ chốt các xã, thị trấn tăng cường đi cơ sở, nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng của hội viên phụ nữ và nhân dân, tình hình dư luận xã hội, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền, phối hợp cùng các ngành giữ ổn định tư tưởng nhân dân trên địa bàn.

2. Hội LHPN huyện đăng tải trên trang Website của Hội LHPN huyện nội dung các bài viết liên quan đến Luật an ninh mạng và dự thảo Luật đặc khu để cán bộ, hội viên phụ nữ trong huyện nắm rõ nội dung các dự thảo Luật. Hội LHPN xã, thị trấn viết bài tuyên truyền, thông qua các hội nghị, họp hội viên để tuyên truyền, giải thích giúp hội viên nâng cao cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch; tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta.

3. Các cấp Hội phát huy vai trò tích cực của đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội, lực lượng hội viên nòng cốt trong việc nắm bắt tình hình, tuyên truyền và giải thích cho hội viên phụ nữ.

4.Nội dung và giải pháp tuyên truyền

– Các cấp Hội tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh, bảo vệ độc lập chủ quyền lãnh thổ.

– Tuyên truyền những nội dung liên quan đến Luật an ninh mạng và chủ trương của Đảng trong xây dựng các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt góp phần phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững gắn với đảm bảo chủ quyền quốc gia.

– Tuyên truyền nhận dân và hội viên phụ nữ nhận diện thông tin trên mạng xã hội; phê phán các tổ chức, cá nhân lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để kích động người dân vi phạm pháp luật.

5. Tài liệu tuyên truyền:

– Tiếp tục sử dụng tài liệu do Ban tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn;

– Tài liệu tuyên truyền Luật an ninh mạng do Ban tuyên giáo trung ương biên soạn (Hội LHPN huyện đã photo gửi kèm công văn này).

Nhận công văn này, đề nghị Hội LHPN xã, thị trấn, Hội phụ nữ công an huyện tuyên truyền kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế địa phương, đơn vị đạt kết quả./.

         Nơi nhận:

–         Hội LHPN 35 xã, thị trấn

–         Hội phụ nữ Công an

–   Lưu  VP

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Vũ Thị Hương

 

 

 

Trong khoảng Hưng Hà Phụ nữ

Tin liên quan

Công văn về tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân phòng chống cơn bão số 4

HỘI LHPN HUYỆN HƯNG HÀ BAN THƯỜNG VỤ Số: 38/CV – BTV V/v thực hiện …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *