Thứ Năm , 28/05/2020
Trang chủ / Hệ thống văn bản / Công văn về tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân phòng chống cơn bão số 4

Công văn về tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân phòng chống cơn bão số 4

HỘI LHPN HUYỆN HƯNG HÀ

BAN THƯỜNG VỤ

Số: 38/CV – BTV

V/v thực hiện Công điện khẩn số 18/CĐ – PCTT của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Hưng Hà, ngày 15 tháng 8 năm 2018

 

        

                                     Kính gửi: Ban thường vụ Hội LHPN 35 xã, thị trấn

Thực hiện Công điện khẩn số 18 /CĐ – UBND ngày 13/8/2018 của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình; Công văn số 954/CV – BTV – GĐXH ngày 14/8/2018 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh về phòng chống cơn bão số 4. Ban thường vụ Hội LHPN huyện Hưng Hà đề nghị Hội LHPN 35 xã, thị trấn khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

                 1. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão số 4 và hướng di chuyển của bão số 4 trên bản tin Dự báo thời tiết của Đài truyền hình Việt Nam và Đài truyền hình của tỉnh để có biện pháp chống kịp thời, giảm tối thiểu thiệt hại do bão gây ra; tránh tư tưởng chủ quan trong công tác phòng chống lụt bão.

                 2. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân cắt tỉa cành cây lớn, chằng chống cây cối, nhà cửa, tháo dỡ biển quảng cáo; chủ động kiểm tra đồng ruộng, khơi thông dòng chảy trên hệ thống kênh mương nội đồng để tiêu úng cho lúa mùa và hoa màu khi mưa lớn gây ngập úng.

               3.Tăng cường công tác nắm tình hình ở địa phương; phối hợp với ban công tác mặt trận cơ sở và nhân dân quan tâm, giúp đỡ hội viên, phụ nữ có điều kiện khó khăn, hộ nhà ở cấp 4, hộ già yếu neo đơn.

Nhận công văn này, đề nghị Ban thường vụ Hội LHPN 35 xã, thị trấn triển khai, tổ chức thực hiện và thường xuyên báo cáo kết quả công tác phòng chống bão úng về ban thường vụ Hội LHPN huyện bằng điện thoại, qua hệ thống mạng Zalo để có biện pháp phối hợp giải quyết, giúp đỡ kịp thời./.

 

Nơi nhận:

– Hội LHPN 35 xã, thị trấn

– Lưu  VP

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

  

 

Vũ Thị Hương

 

Trong khoảng Hưng Hà Phụ nữ

Tin liên quan

Đồng chí Hà Thị Nga được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

Với 100% đại biểu biểu quyết tán thành, Hội nghị đã tín nhiệm bầu đồng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *