Hội phụ nữ huyện thực hiện hiệu quả phong trào thi đua lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc

5 năm qua, Hội Phụ nữ huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Để đưa phong trào đi vào cuộc sống, Hội LHPN huyện tổ chức ký giao ước thi đua đối với các cơ sở Hội và hội viên theo chuyên đề, câu lạc bộ, tập huấn, hội thi… giúp hội viên phụ nữ hiểu và chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nếp sống văn hóa ở khu dân cư, tích cực phát triển kinh tế, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh, nâng cao hệ số sử dụng đất, phát triển nghề, tiểu thủ công nghiệp theo nghị quyết 219 của BCH đảng bộ huyện.… góp phần nâng cao đời sống của hội viên phụ nữ.

Để giúp hội viên có vốn phát triển kinh tế, Hội đã tín chấp với ngân hàng nông nghiệp, ngân hàng chính sách xã hội giúp 10.389 hộ vay gần 300 tỷ đồng. Ngoài ra, các xã, thị trấn thành lập 299 tổ, nhóm tiết kiệm giúp 356 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay không lấy lãi 3 tỷ đồng. Từ nguồn vốn được vay, chị em phụ nữ đã đầu tư sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu. Cạnh đó, Hội phụ nữ huyện còn vận động cán bộ, hội viên thực hiện cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, chị em không ngừng phấn đấu, rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích cực nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học, cải tiến phương pháp và phong cách làm việc, vượt qua những khó khăn, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Từ năm 2010 đến nay, đã có trên 2000 lượt hội viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước đảm việc nhà” các cấp./.

Phụ nữ huyện Hưng Hà phát triển nghề dệt chiếu nâng cao thu nhập.

Trúc Lành
Đài truyền thanh – truyền hình Hưng Hà

Trong khoảng Hưng Hà Phụ nữ

Tin liên quan

Thông tin về cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 …