Các cấp hội phụ nữ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Hội liên hiệp phụ nữ huyện đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua  từng bước đưa Chỉ thị 05 của Bộ chính trị vào cuộc sống.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hưng Hà đã tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về nội dung, ý nghĩa của học và làm theo gương Bác, trên cơ sở đó củng cố niềm tin của chị em với Đảng, Nhà nước. Chỉ đạo các cơ sở hội tổ chức nói chuyện chuyên đề, thảo luận, trao đổi về đức tính “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” trong tư tưởng, đạo đức của Người; mở lớp chuyên đề về quan điểm của Đảng, của Bác Hồ về công tác dân vận thời kỳ CNH, HĐH đất nước, vai trò của phụ nữ đối với sự nghiệp cách mạng. Chỉ đạo mỗi xã xây dựng ít nhất một mô hình “Dân vận khéo”, sử dụng bóng đèn com pắc tiết kiệm điện năng thay bóng đèn sợi đốt, không sử dụng các thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm. Giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn về vốn, giống không lấy lãi, đầu tư sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh, quyên góp, ủng hộ xây dựng mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo.

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện trao mái ấm tình thương cho bà Nghiêm Thị Lấng xã Chí Hòa

Cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với các ngành, đoàn thể, trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn tổ chức chuyển giao khoa học kĩ thuật, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “ Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Xây dựng các mô hình điểm về 4 chuẩn mực của người phụ nữ, tủ sách hội viên, mô hình mẹ và con gái.  Hội phụ nữ huyện đã xây dựng tiêu chí người cán bộ hội rèn luyện, làm theo phong cách, đạo đức của Bác. Cán bộ hội thường xuyên đi cơ sở nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên để chỉ đạo kịp thời, sát đúng và hiệu quả, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho phụ nữ, trẻ em… Đổi mới lề lối, tác phong làm việc khoa học, tích cực học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Phụ nữ xã Dân Chủ chăm sóc bí đỏ củ lạc xuất khẩu

Cùng với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp hội phụ nữ huyện vận động hội viên thực hiện có hiệu quả đề án “ tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kì CNH, HĐH đất nước và đề án giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 – 2020. Trọng tâm là giáo dục 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ gắn với các kiến thức phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, giáo dục truyền thống, nếp sống văn hóa cho cán bộ hội viên. Vận động hội viên chung tay, góp sức xây dựng, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới”

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có ý nghĩa giáo dục sâu sắc thể hiện tình cảm của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ đối với vị lãnh tụ kính yêu, xây dựng nền tảng tinh thần để chống lại sự suy thoái về đạo đức, lối sống, tạo tiền đề xây dựng phụ nữ Hưng Hà  tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang./.

Trúc Lành

Đài TT – TH Hưng Hà

Trong khoảng Hưng Hà Phụ nữ

Tin liên quan

Chiến thắng Điện Biên Phủ – mốc vàng trong lịch sử dân tộc

       Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, …