Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ xã Thái Hưng nhiệm kỳ 2016 – 2021

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã Hội phụ nữ xã Thái Hưng thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cùng Đảng bộ và nhân dân lao động sản xuất, vươn lên làm giàu, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Các đại biểu dự Đại Hội phụ nữ xã Thái Hưng

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, Hội phụ nữ xã Thái Hưng phối hợp với các đoàn thể và đài truyền thanh tuyên truyền, vận động hội viên đổi mới tư duy, áp dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật vào thâm canh, chăn nuôi gia súc gia cầm. Thực hiện hiệu quả nghị quyết 219 của Ban chấp hành đảng bộ huyện Hưng Hà, động viên các gia đình đầu tư phát triển nghề dệt khăn xuất khẩu. Đến nay, toàn xã có 365 máy dệt vải, 400 máy may công nghiệp, tạo việc làm ổn định cho hơn 1000 lao động. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới Hội phụ nữ tuyên truyền, vận động các gia đình tháo dỡ tường bao, cổng dậu, hiến đất làm đường giao thông. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư được các gia đình hội viên phấn khởi thực hiện trên 83% gia đình đạt văn hóa. Phong trào tương thân, tương ái giúp nhau phát triển kinh tế và chăm lo giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn luôn được Hội quan tâm, góp phần động viên, hội viên yên tâm lao động sản xuất. Trong thời gian tới, Hội phụ nữ xã Thái Hưng phấn đấu 90% gia đình hội viên đạt văn hóa, giảm hộ nghèo dưới 2%. Tuyên truyền xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Cùng Đảng bộ và nhân dân trong xã nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới./.

Nguyễn Hải Hưng
Đài phát thanh Hưng Hà

Trong khoảng Hưng Hà Phụ nữ

Tin liên quan

Thông tin về cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 …