Hội LHPN huyện học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHPN huyện, Hội LHPN Tỉnh Thái Bình lần thứ XVI và công tác phòng chống dịch Covid – 19 trong tình hình mới.

Sáng ngày 01/11Hội LHPN huyện Hưng Hà tổ chức quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHPN huyện, Hội LHPN TỈNH lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và công tác phòng chống dịch Covid – 19 trong tình hình mới.

 

Các đại biểu dự hội nghị.

 Đ/c Đinh Thị The – Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHPN tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHPN huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe, Đ/c Đinh Thị The – Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện báo cáo đánh giá khái quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh khóa XVI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHPN huyện, nhiệm kỳ 2021-2026; những tồn tại hạn chế, phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan và những bài học kinh nghiệm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Phụ nữ trong nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó, Đại hội cũng xác định các chỉ tiêu cơ bản và  việc tiếp tục tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phú” cùng với cuộc vận động: “Rèn luyện 4 phẩm chất: Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không – 3 sạch”.

Việc học tập và quán triệt kịp thời Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội HLH phụ nữ tỉnh và Hội LHPN huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026 có ý nghĩa quan trọng, nhằm giúp cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện nắm vững những nội dung cơ bản, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội, vận dụng sáng tạo để góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống…

Đ/c Nguyễn Văn Sáu – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện truyền đạt các chuyên đề về công tác phòng chống dịch Covid – 19 trong tình hình mới

 

Cũng tại hội nghị, Hội LHPN Hưng Hà đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức tuyên truyền nội dung Nghị quyết 128 của Chính phủ tạm thời quy định “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid -19”, Kết quả công tác phòng chống dịch và công tác tiêm vắc xin phòng dịch bệnh Covid – 19 thời gian qua trên địa bàn huyện…

 

Hoàng Thủy

Đài TT – TH Hưng Hà

 

Trong khoảng

Tin liên quan

Chiến thắng Điện Biên Phủ – mốc vàng trong lịch sử dân tộc

       Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, …