Hội LHPN huyện Hưng Hà triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH – BTV ngày 16/02/2017 của Ban thường vụ Hội LHPN huyện Hưng Hà về triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội LHPN huyện chỉ đạo Hội LHPN 35 xã, thị trấn tổ chức hội nghị triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, chọn xã Hùng Dũng là đơn vị làm điểm tổ chức học tập và thực hiện Nghị quyết.

Hội LHPN huyện tổ chức 2 lớp  triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp cho các  đồng chí là ủy viên Ban chấp hành Hội LHPN huyện khóa XV, các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Hội LHPN  xã, thị trấn, Ban chấp hành Hội phụ nữ Công an huyện. Sau lớp học Nghị quyết tại huyện, Hội LHPN huyện tổ chức lớp học Nghị quyết tại xã điểm và chỉ đạo Hội LHPN 34 xã, thị trấn còn lại, mỗi xã, thị trấn tổ chức 01 lớp học tại xã cho cán bộ Hội, cán bộ nữ, nữ đảng viên, hội viên nòng cốt, 100% chi hội thôn làng tổ chức triển khai học tập Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp gắn với kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Đến ngày 22/3/2017, Hội LHPN  35 xã, thị trấn và 100% chi hội thôn làng đã tổ chức triển khai học tập Nghị quyết  Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 thu hút trên 90% cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia; tiếp tục triển khai Kế hoạch học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 -2022

                                                                                                                                                                                          Nguyễn Thị Lệ Hà

Chủ tịch Hội LHPN huyện

 

 

Trong khoảng

Tin liên quan

Chiến thắng Điện Biên Phủ – mốc vàng trong lịch sử dân tộc

       Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, …