Hội LHPN huyện Hưng Hà triển khai Kế hoạch sản xuất vụ đông; chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường

Thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện và chương trình công tác năm 2017 của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Hưng Hà. Ngày 11/9/2017, Hội LHPN huyện tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch sản xuất vụ đông năm 2017 và chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường.

Tham dự hội nghị có 150 chị là ủy viên Ban thường vụ Hội LHPN 35 xã, thị trấn. Hội nghị được nghe đồng chí Phạm Văn Bình, Huyện ủy viên – Trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện triển khai Kế hoạch sản xuất vụ đông; công tác chăm sóc lúa mùa phòng trừ sâu bệnh; triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường. Theo Kế hoạch, phấn đấu vụ đông năm 2017, toàn huyện trồng 6.200 ha cây màu vụ đông các loại; hết năm 2017 có trên 60% hộ gia đình; 100% cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn huyện sử dụng nước sạch đảm bảo nâng cao sức khỏe cho nhân dân và cộng đồng.

Đ/c Phạm Văn Bình, Huyện ủy viên – Trưởng Phòng NN&PTNT huyện triển khai Kế hoạch sản xuất vụ đông, chương trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường cho cán bộ Hội phụ nữ cơ sở

Qua Hội nghị đã nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ cơ sở về chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của huyện, vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Hội và người cán bộ Hội trong công tác tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân thực hiện chủ trương, Kế hoạch của huyện và địa phương; thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội.

Đ/c Nguyễn Thị Lệ Hà, Huyện ủy viên – Chủ tịch Hội LHPN huyện triển khai nhiệm vụ tại hội nghị

Ban thường vụ Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội tuyên truyền vận động nhân dân tích cực chăm sóc lúa mùa, chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ đông năm 2017. Hội LHPN huyện phát động mỗi cơ sở Hội đăng ký 1 mô hình tập thể mượn ruộng trồng cây vụ đông xây dựng quỹ Hội; mỗi gia đình hội viên, phụ nữ trồng ít nhất từ 1 sào cây vụ đông trở lên, tập trung các loai cây ngô, bí xanh, bí đỏ, đậu tương, khoai lang, khoai tây và rau mùa các loại. Đồng thời tuyên truyền vận động gia đình hội viên phụ nữ sử dụng nguồn nước sạch trong sinh hoạt đảm bảo sức khỏe, vệ sinh môi trường, thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và phong trào “Xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của huyện, xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp, văn minh./.

                                                         

                                                                                           Vũ Thị Hương
Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện

Trong khoảng

Tin liên quan

Chiến thắng Điện Biên Phủ – mốc vàng trong lịch sử dân tộc

       Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, …