Hội LHPN huyện tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư (khoá XII), ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện giai đoạn 2023-2028

Sáng ngày 12/6/2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Ban bí thư (khoá XII), ký kết chương trình phối hợp hoạt động với  Ban đại diện Hội người cao tuổi giai đoạn 2023 – 2028, triển khai nhiệm vụ công tác Hội Quý III năm 2023, triển khai hoạt động dự án sinh kế và hướng dẫn hộ gia đình đăng ký nhu cầu hỗ trợ năm 2023.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đ/c Đinh Thị The, Huyện uỷ viên, Chủ tịch Hội LHPN huyện báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện

Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư (khoá XII)

          Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư, nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, chính quyền, của cả hệ thống chính trị về vai trò, vị trí của phụ nữ và công tác phụ nữ trong tình hình mới có nhiều chuyển biến tích cực. Bình đẳng giới trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đạt được những kết quả tiến bộ; đội ngũ cán bộ nữ là lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tăng về số lượng và chất lượng; vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định và nâng cao. Tổ chức Hội phụ nữ các cấp ngày càng được cùng cố và phát triển; phát huy vai trò trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ; tạo điều kiện cho phụ nữ có nhiều cơ hội phát huy trí tuệ, thể hiện năng lực, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong huyện thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

Trong công tác quy hoạch cán bộ nữ, có 20 đồng chí là nữ lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 20 đồng chí cán bộ Hội LHPN xã, thị trấn là đảng viên; tỷ lệ cán bộ nữ tham gia các cấp uỷ qua các nhiệm kỳ 2015-202 cấp huyện có 6/41, đạt 14,63%, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có 10/41 đồng chí, đạt 24,4%, trong đó có 2/13 đồng chí nữ là Ủy viên BTV huyện uỷ. Cấp xã: nhiệm kỳ 2015 – 2020 có 59 đồng chí; nhiệm kỳ 2020 – 2025 có 63 đồng chí, đạt 14,42%. Cán bộ nữ là đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cấp huyện đạt 22,5%, tăng 8,22% so với nhiệm kỳ 2016-2021; cấp xã là 209 đồng chí, đạt tỷ lệ 25%. Công tác phát triển đảng viên nữ được quan tâm, trong 5 năm Hội LHPN các cấp đã giới thiệu cho Đảng kết nạp 482 đảng viên nữ.

5 năm, huyện Hưng Hà  đã chọn cử 223 lượt cán bộ, công chức tham gia các  lớp đào tạo, bồi dưỡng, lý luận chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức quản lý nhà nước, quốc phòng an ninh theo vị trí việc làm, chức danh lãnh đạo quản lý. Thông qua việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, vững vàng về tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực công tác sẵn sàng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TW, cần thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp là: Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về vai trò của phụ nữ và công tác phụ nữ trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác phụ nữ; Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tiếp tục phát huy vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo trong công tác tham mưu giúp cấp ủy Đảng về công tác phụ nữ, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ.

Cũng tại hội nghị, Hội LHPN huyện phối hợp với Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023 – 2028.

Các đại biểu chứng kiến Hội LHPN huyện và Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện ký kết

chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023 – 2028.

          Kết thúc hội nghị, các đại biểu tham dự hội thảo triển khai hoạt động dự án sinh kế và hướng dẫn hộ gia đình đăng ký nhu cầu hỗ trợ năm 2023 do bà Phạm Thị Làn – Phó giám đốc làng trẻ SOS Thái Bình triển khai.

 Nguyễn Thị Lý

Ủy viên BTV Hội LHPN huyện

Trong khoảng

Tin liên quan

Chiến thắng Điện Biên Phủ – mốc vàng trong lịch sử dân tộc

       Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, …