Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hưng Hà tuyên truyền, vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ nhận thức

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua hoạt động Hội, những năm qua, Hội liên hiệp phụ nữ huyện Hưng Hà đã làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Các cấp Hội thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề giáo dục truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Triển khai học tập Nghị quyết 218 của BCH Đảng bộ huyện về giáo dục truyền thống, nếp sống văn hóa cho cán bộ đảng viên và nhân dân Hưng Hà giai đoạn 2014 – 2020 và những năm tiếp theo. Từ đó, phát huy vai trò của phụ nữ giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống, giáo dục lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Thực hiện đề án 343 và 704, Hội liên hiệp phụ nữ nông thôn duyên dáng, sáng tạo, đảm đang, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, thành lập 31 mô hình câu lạc bộ phụ nữ tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo cho cán bộ, hội viên phụ nữ tôn giáo, vận động phụ nữ lương – giáo đoàn kết thi đua lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng tổ chức hội vững mạnh./.

Hội LHPN huyện Hưng Hà trao tủ sách pháp luật cho chi hội phụ nữ thôn Lập Bái xã Kim Trung

Trúc Lành
Đài Phát thanh Hưng Hà 

Trong khoảng Hưng Hà Phụ nữ

Tin liên quan

Chiến thắng Điện Biên Phủ – mốc vàng trong lịch sử dân tộc

       Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, …