Hội phụ nữ xã Thái Phương tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2016- 2021

Sáng ngày 28/4, Hội phụ nữ xã Thái Phương đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2016- 2021.

Đoàn Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Thái Phương

Xưởng dệt khăn Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Tuấn Lộc tạo việc làm cho hàng trăm phụ nữ

Nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Thái Phương đã đoàn kết, thống nhất, vận dụng sáng tạo Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, gắn kết chặt chẽ thực hiện nhiệm vụ công tác Hội với phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Thường xuyên tuyên truyền giáo dục truyền thống, phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ, xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa, vận động hội viên xây dựng gia đình theo các chuẩn mực “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc”. Hằng năm, có trên 90% hộ gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa; trên 80 % cán bộ, hội viên đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Thực hiện phong trào thi đua phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, Hội phụ nữ xã Thái Phương đã tuyên truyền, vận động hội viên tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động chị em duy trì, phát triển nghề dệt may khăn xuất khẩu, đồng thời du nhập nghề mới về địa phương. Tín chấp với các ngân hàng giúp hội viên vay vốn xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc- gia cầm theo mô hình gia trại- trang trại, phát triển ngành nghề- kinh doanh dịch vụ…Do sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích nên đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, đời sống vật chất hội viên, đến nay hộ nghèo giảm còn 2,48%.

Nhiệm kỳ tới, Hội liên hiệp phụ nữ xã Thái Phương tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, gắn mục tiêu bình đẳng giới với xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh. Phấn đấu hằng năm có 100% cán bộ, 90% hội viên phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn trong phong trào thi đua và các tiêu chí của cuộc vận động./.

Bùi Thủy
Đài Phát thanh huyện Hưng Hà

Trong khoảng Hưng Hà Phụ nữ

Tin liên quan

Chiến thắng Điện Biên Phủ – mốc vàng trong lịch sử dân tộc

       Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, …