Tag Archives: hội phụ nữ

Các cấp hội phụ nữ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Hội liên hiệp phụ nữ huyện đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua  từng bước đưa Chỉ thị 05 của Bộ chính trị vào cuộc sống. …

Xem tiếp »