Tag Archives: thái hưng

Đại hội đại biểu Hội Phụ nữ xã Thái Hưng nhiệm kỳ 2016 – 2021

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã Hội phụ nữ xã Thái Hưng thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cùng Đảng bộ và nhân dân lao động sản xuất, vươn lên làm giàu, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Xem tiếp »