Thông tin về cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII do Ban tuyên giáo Huyện ủy Hưng Hà phát động, Ban thường vụ Hội LHPN đã ban hành Công văn số 193/CV-BTV ngày 23/02/2024 vv tham gia cuột thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII và triển khai tới Hội LHPN xã, thị trấn; Hội phụ nữ Công an huyện. Để cuộc thi được lan tỏa rộng rãi giúp cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII từ đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Thông qua cuộc thi nhằm tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân; Góp phần đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và những nhận thức lệch lạc xung quanh nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, Hội LHPN huyện đề nghị cán bộ, đảng viên, hội viên, phụ nữ huyện nhà hãy tích cực tham gia cuộc thi, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, đưa đất nước ngày càng phát triển. Ban thường vụ Hội LHPN huyện thông tin về cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII như sau:

CV 193- cuộc thi tìm hiểu NQ TW 8 khóa XIII_20240227_0001

421-KH BTGTW

Nguyễn Thị Lý

Ủy viên Ban thường vụ Hội LHPN huyện

Trong khoảng

Tin liên quan

Hội LHPN xã Hồng An tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ và khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Chiều 8/3/2024, Hội LHPN xã Hồng An đã tổ chức Lễ kỷ niệm 114 năm …