Trung tâm BDCT huyện phối hợp với Hội Phụ nữ huyện Hưng Hà tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cho cán bộ hội phụ nữ xã, thị trấn

Thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục lý luận chính trị năm 2016, trong các ngày 21-22/11/2016, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Hội Phụ nữ huyện Hưng Hà tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cho cán bộ hội phụ nữ xã, thị trấn trong huyện. Tham gia các lớp học có trên 300 chị em là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ Hội phụ nữ xã, thị trấn và các Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn, làng.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cho cán bộ hội phụ nữ xã, thị trấn trong huyện

Tại lớp học, học viên đã được nghe các đồng chí giảng viên truyền đạt các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, Nghị quyết 116-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác vận động quần chúng trong điều kiện Hưng Hà đạt huyện nông thôn mới”, đồng thời được bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác vận động phụ nữ cơ sở.

Các lớp học đã đạt kết quả tốt, học viên học tập nghiêm túc, hăng hái tham gia thảo luận. Thông qua lớp học, đội ngũ cán bộ Hội đã có thêm kiến thức lý luận cũng như các kỹ năng, nghiệp vụ cơ bản, giúp chị em làm tốt công tác vận động hội viên, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động của Hội ở cơ sở, góp phần cùng đảng bộ và nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng nông thôn mới./.

Đỗ Vân

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Hưng Hà

Trong khoảng Hưng Hà Phụ nữ

Tin liên quan

Thông tin về cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 …