“Góc tư vấn gia đình”, mô hình mới của Hội LHPN xã Chí Hòa

Được sự quan tâm của Hội LHPN tỉnh Thái Bình về hỗ trợ xây dựng mô hình “Góc tư vấn gia đình”. Ban thường vụ Hội LHPN huyện Hưng Hà  chỉ đạo, hướng dẫn Hội LHPN xã Chí Hòa khảo sát và chuẩn bị các nội dung thành lập mô hình của Hội LHPN xã.

Ngày 19/12/2017 mô hình “Góc tư vấn gia đình” của Hội LHPN xã Chí Hòa được thành lập. Về dự buổi ra mắt mô hình có đồng chí Nguyễn Thanh Loan, chuyên viên Ban gia đình xã hội – Hội LHPN tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hương – Phó chủ tịch Hội LHPN huyện về dự và trực tiếp truyền thông chuyên đề phòng chống bạo lực gia đình.

Đồng chí Nguyễn Thanh Loan – chuyên viên Ban GĐXH Hội LHPN tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hương – Phó chủ tịch Hội LHPN huyện chúc mừng tổ tư vấn mô hình “Góc tư vấn gia đình ” xã Chí Hòa

Mô hình “Góc tư vấn gia đình” của Hội LHPN xã Chí Hòa  được thành lập với 120 thành viên. Tổ tư vấn gồm 5 thành viên là  ủy viên Ban thường vụ Hội LHPN xã do đồng chí Đỗ Thị The – Chủ tịch Hội LHPN xã làm tổ trưởng. Tại buổi ra mắt mô hình đã thông qua các Quyết định thành lập mô hình, Quyết định thành lập  tổ tư vấn, danh sách thành viên tham gia mô hình và quy chế hoạt động của mô hình. Theo đó, mỗi tháng mô hình “Góc tư vấn gia đình” tổ chức sinh hoạt 1 kỳ với chủ đề, nội dung phong phú, hình thức sáng tạo. 100% thành viên tham gia mô hình gương mẫu trong mọi hoạt động, tổ chức tốt cuộc sống gia đình, đồng thời là tuyên truyền viên tại cơ sở trong công tác tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc.

Các thành viên mô hình nghe truyền thông kiến thức phòng chống bạo lực gia đình

Đây là mô hình mới, cách làm sáng tạo của tổ chức Hội để thông qua các hoạt động của mô hình nâng cao kiến thức về phòng chống bạo lực gia đình, hướng dẫn tư vấn các thành viên xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Đỗ Thị The

Chủ tịch Hội LHPN xã Chí Hòa

Trong khoảng

Tin liên quan

Chiến thắng Điện Biên Phủ – mốc vàng trong lịch sử dân tộc

       Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, …