Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Canh Tân đưa nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống

Nhằm thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp của Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đến 100% cán bộ hội viên, từ đó chủ động thực hiện nhiệm vụ công tác hội tại địa phương. BTV Hội LHPN xã Canh Tân đã tổ chức tuyên truyền Nghị quyết 4 buổi trên đài truyền thanh xã, ngoài ra chỉ đạo 6/6 chi hội tổ chức học tập từ ngày 16/5 đến 22/5. Gắn với hoạt động trên, Hội LHPN xã đã ra mắt mô hình “Hũ gạo tình thương” trao tặng 165 kg gạo và 1 triệu đồng cho 14 hội viên phụ nữ nghèo. Điển hình như: chị Khúc Thị Thắm hội viên phụ nữ chi hội Đào Thành đã trao 500.000đ cho 5 phụ nữ nghèo chi hội Vế Tây; Đại đức Thích Thanh Quang trụ trì chùa Vế, ông Nguyễn Văn Thiết Bí thư chi bộ Vế Đông trao 500.000 đ cho 9 phụ nữ nghèo chi hội Vế Đông. Tại buổi truyền Nghị quyết, các chi hội đã cấp trên 300 tờ thông báo của công an huyện Hưng Hà về các thủ đoạn lừa đảo của tội phạm trên không gian mạng, 50 tờ rơi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 tới cán bộ hội viên.

Qua đó mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, ý thức làm chủ của các tầng lớp phụ nữ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ; phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhằm hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

 

Cán bộ, hội viên phụ nữ học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027

Ra mắt mô hình hũ gạo tình thương và trao tặng gạo cho hội viên, phụ nữ nghèo

                                                                                        Trịnh Thị Dung

Chủ tịch Hội LHPN xã Canh Tân

Trong khoảng

Tin liên quan

Chiến thắng Điện Biên Phủ – mốc vàng trong lịch sử dân tộc

       Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, …