Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ công tác dành cho cán bộ Hội phụ nữ cơ sở năm 2023

Sáng ngày 17/4/2023, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với  Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nâng cao kiến thức sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững cho cán bộ Hội phụ nữ cơ sở năm 2023. Đồng chí Bùi Xuân Phóng – Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Đồng chí Đinh Thị The – Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện; Đồng chí Chuyên viên Ban gia đình XHKT- Hội LHPN tỉnh; Chuyên viên Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Thái Bình đã tới dự.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu tham gia bồi dưỡng, tập huấn

Đồng chí Nguyễn Thị Liễu – Chuyên viên Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Thái Bình

giảng chuyên đề tại lớp tập huấn

         Trong 1/2 ngày làm việc, gần 200 đại biểu là phó chủ tịch hội LHPN và chi trưởng phụ nữ các xã, thị trấn: Thị trấn Hưng Nhân, Tân Lễ, Canh Tân, Tiến Đức, Hồng An, Thái Hưng, Tân Hòa, Hòa Tiến, Cộng Hòa, Liên Hiệp, Minh Hòa, Hồng Minh, Minh Tân, Độc Lập, Chí Hòa, Văn Lang đã được truyền tải 2 chuyên đề với nội dung: Vai trò, trách nhiệm và giải pháp của các cấp Hội trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ nâng cao kiến thức sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững; Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng đã góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng, đồng thời là dịp để đội ngũ cán bộ Hội cơ sở chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong việc triển khai, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Nguyễn Thị Lý

Ủy viên BTV Hội LHPN huyện

Trong khoảng

Tin liên quan

Chiến thắng Điện Biên Phủ – mốc vàng trong lịch sử dân tộc

       Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, …