Hội phụ nữ xã Chí Hòa ra mắt mô hình “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch góp phần tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030”

Chiều ngày 29/8/2022, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Chí Hòa đã tổ chức ra mắt mô hình thực hiện đề án ” Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch góp phần tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030″ và truyền thông kiến thức xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch.

Các đại biểu dự lễ ra mắt mô hình

Các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN huyện, xã Chí Hòa

tặng hoa ra mắt mô hình “xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch”

         Mô hình có 100 hội viên thuộc 6 chi hội cơ sở, được Hội LHPN chọn làm mô hình điểm ” xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” của tỉnh và huyện. Các tiêu chí “5 có, 3 sạch” gồm 5 có: có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa và 3 sạch là: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Ngay sau khi thành lập, Ban chủ nhiệm mô hình 5 có 3 sạch của Hội Phụ nữ xã Chí Hòa đã xây dựng và triển khai chương trình hành động, quy chế hoạt động, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Các thành viên mô hình có nhiệm vụ tuyên truyền cho hội viên phụ nữ và người dân về các tiêu chí của cuộc vận động “ Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” gắn liền với việc tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương.  Định kỳ 3 tháng 1 lần Ban chủ nhiệm sẽ tổ chức đánh giá, tổng kết kết quả hoạt động, kịp thời rút kinh nghiệm để mô hình hoạt động hiệu quả. Thông qua hoạt động của mô hình, Hội LHPN xã mong muốn nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của hội viên phụ nữ trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện tiêu chí nông thôn mới của địa phương

Ngay sau khi ra mắt mô hình “xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch”, các thành viên mô hình đã được truyền thông  kiến thức xây dựng gia đình 5 có 3 sạch do đồng chí Trưởng ban Gia đình – Xã hội – Kinh tế  Hội LHPN tỉnh truyền đạt.

Trong khoảng

Tin liên quan

Chiến thắng Điện Biên Phủ – mốc vàng trong lịch sử dân tộc

       Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, …